Voorbereiding op behandeling – Tandartspraktijk A. Hiemstra – DRACHTEN

Voorbereiding op behandeling

Voorbereiding op behandeling

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op een tandartsbehandeling?

Het ene kind is zenuwachtiger dan het andere. Sommige kinderen hebben een week nodig om zich voor te bereiden. Andere kinderen kunt u beter kort van tevoren inlichten, omdat ze letterlijk ziek van angst kunnen zijn. U kunt dat zelf het beste inschatten.

Stem met uw tandarts af wat er de volgende keer gaat gebeuren en wat u aan uw kind gaat vertellen. Als uw kind verschillende dingen hoort, maakt hem dat onrustig.

Maak gebruik van voor uw kind begrijpelijke “Jip en Janneke-taal”. Als een gaatje moet worden gevuld, leg dan bijvoorbeeld uit dat een kies ziek is en door de tandarts weer beter zal worden gemaakt. Vertel dat de tandarts de kies gaat ‘schoonborstelen’ (boren) en dat hij dan een bromgeluid zal horen. Vertel ook dat met een blazertje (water/lucht-spuit) de viezigheid uit de kies wordt weggeblazen en dat dit door een stofzuigertje (speekselafzuiger) wordt weggezogen. Daarna zal de tandarts de kies vullen met ‘kiezenklei’ (vulling). De klei maakt hij hard met een lamp die blauw licht geeft.

Kinderen hebben een grote fantasie en vatten sommige woorden letterlijk op. Wanneer u het heeft over ‘boren’ denken veel kinderen aan de boormachine van thuis. Ook klinkt ‘een prikje’ veel enger dan ‘een kiesje in slaap maken’ en ’een tandje trekken’ klinkt weer veel erger dan ‘een tandje eruit wiebelen’.

Natuurlijk moet u eerlijk zijn tegen uw kind, maar u moet hem zeker niet onnodig zenuwachtig maken. Als u iets niet weet, zeg dat gewoon en stel voor dat aan de tandarts te vragen.

Spiegel de behandeling vooraf niet mooier voor dan dat die in werkelijkheid is om ter voorkomen dat uw kind het vertrouwen verliest in uw uitleg en in dat van de tandarts. Bovendien zal uw kind in de toekomst dan meer opzien tegen een behandeling.

Heeft u of uw kind vragen over de behandeling? Stel deze dan voor de behandeling aan de tandarts of de preventie-assistente.

Stel de behandeling niet uit!

Als uw kind bang is voor de tandarts zal hij proberen van alles te doen om onder de afspraak uit te komen. Sommige kinderen worden zelfs ziek: ze hebben buikpijn en voelen zich misselijk.

Uitstellen is echter een tijdelijke oplossing. De kans is groot dat de angst de volgende keer in nog ergere mate terugkomt.

Is uw kind moeilijk te behandelen of extreem angstig? Dan verwijzen wij hem naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in het ziekenhuis. Een CBT is gespecialiseerd in specifieke tandheelkundige behandelingen. Ook gehandicapte kinderen kunnen hier terecht. Eventueel is een behandeling onder narcose mogelijk.

De behandeling van een kind bij een Centrum Bijzondere Tandheelkunde is alleen mogelijk na verwijzing door een tandarts, huisarts of medisch specialist.