Regelmatig tandartsbezoek – Tandartspraktijk A. Hiemstra – DRACHTEN

Regelmatig tandartsbezoek

Regelmatig tandartsbezoek

Hoe vaak moet ik met mijn kind naar de tandarts?

Regelmatig tandartsbezoek samen met het aanleren van goed tandenpoetsen en goede voedingsgewoonten zijn belangrijk om het gebit van uw kind gezond te houden.

Als u twee keer per jaar met uw kind naar de tandarts gaat vanaf zijn 2e à 3e jaar is dat meestal voldoende.

Helaas bezoeken niet alle kinderen regelmatig de tandarts, maar pas als er al veel klachten zijn. Ouders zijn zich er soms niet van bewust dat het ook voor een jong kind belangrijk is naar de tandarts te gaan. Ze gaan er onterecht vanuit dat dit alleen noodzakelijk is bij het blijvend gebit en dat gaatjes in het melkgebit geen kwaad kunnen omdat er nog gewisseld moet worden.

Ouders die zelf de tandarts niet (regelmatig) bezoeken, zullen hun kinderen ook minder snel naar een tandarts laten gaan. Ouders bezoeken zelf de tandarts niet vanwege bijvoorbeeld angst of een financiële drempel. Weet u echter dat de meeste tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar uit de basisverzekering worden vergoed?

Wat doet de tandarts tijdens een controle bij kleine kinderen?

De tandarts bekijkt of het gebit van uw kind zich goed ontwikkelt en geeft adviezen en voorlichting. Ook de preventie-assistente en de mondhygiëniste kunnen u adviseren. Tevens kan de tandarts vroegtijdig eventuele problemen signaleren.

De meeste kinderen vinden dit al heel spannend. Een tandheelkundige behandeling is op zeer jonge leeftijd meestal nog niet nodig.

Wanneer zal de tandarts het gebit van mijn kind behandelen?

Het meest voorkomende probleem in het melkgebit van kinderen zijn gaatjes (cariës). Meestal beginnen deze in de kiezen. Groter wordende gaatjes kunnen pijn of ontstekingen veroorzaken, waardoor na verloop van tijd melktanden en/of -kiezen kunnen afbrokkelen. Tevens kan er schade ontstaan aan het blijvend gebit.

De tandarts kan voorkomen dat het gaatje groter wordt door dit te vullen. Soms is het gaatje zo klein dat de aantasting niet verder gaat als het gebit van uw kind goed wordt verzorgd. Wij zullen u in dit geval een advies geven over voeding en tandenpoetsen. Als de aangetaste tand of kies op korte termijn zal worden gewisseld, behandelt de tandarts deze veelal ook niet.