Eerste beugelconsult en onderzoek – Tandartspraktijk A. Hiemstra – DRACHTEN

Eerste beugelconsult en onderzoek

Eerste beugelconsult en onderzoek

Tijdens het eerste beugelconsult kijken we naar uw gebit, de kaken en het gezicht en zal uw tandheelkundige/ medische geschiedenis (of lees: van uw kind) worden besproken.
Hiertoe sturen wij u voor aanvang van het consult een gezondheidsvragenlijst toe met het verzoek dit ingevuld mee te nemen. Op deze vragenlijst staan vragen met betrekking tot uw algemene gezondheid en vragen toegespitst op de beugelbehandeling.

Verder bespreken we wat als storend aan het gebit wordt ervaren en wat uw wensen en verwachtingen zijn. Vervolgens zullen we in grote lijnen de mogelijkheden van een beugelbehandeling bespreken en kijken of een beugel de oplossing kan bieden voor de gebitsproblemen.

Tijdens dit eerste bezoek wordt dus geen beugel geplaatst!

Voor het opstellen van het behandelplan maken we vervolgens digitale röntgenfoto`s en kleurenfoto’s van het gezicht en de mond.

Ook maken we gebitsafdrukken van het boven- en ondergebit en een wasbeet.

Voor het maken van de afdrukken gebruiken we een soort zachte klei: alginaat vermengd met water. Dit wordt in een afdruklepel circa 30 seconden per kaak in de mond gehouden.

Van de gebitsafdrukken maakt het orthodontisch laboratorium gipsen gebitsmodellen. Hiermee kunnen we zien hoe de tanden en kiezen op elkaar staan.

Een wasbeet maken we door het leggen we een wasplaatje op de kiezen, waar met het boven- en ondergebit in moet worden gebeten.

 

Voorwaarden voor een beugelbehandeling

Voor het slagen van een beugel behandeling zijn een aantal voorwaarden van belang. Deze zullen wij bespreken. Zoals bijvoorbeeld een goede mondhygiëne. Tandenpoetsen met een beugel vraagt extra aandacht. Indien niet goed wordt gepoetst, plannen we een afspraak voor een mondhygiëne-instructie in.

Ook de motivatie om een beugelbehandeling te ondergaan is van groot belang voor het slagen van een behandeling. Indien onze instructies niet goed worden opgevolgd, zal de behandeling niet resulteren in een goed eindresultaat.

 

Let op: niet altijd kan direct worden gestart met een beugelbehandeling

Bij kinderen kan doorgaans pas worden gestart met een beugelbehandeling als alle tanden en kiezen zijn gewisseld. Soms blijkt dus uit het onderzoek dat het nog te vroeg is om te beginnen met een beugel. Tijdens de periodieke mondcontroles houden we in de gaten wanneer wel het juiste moment is aangebroken.

Soms is de mondhygiëne onvoldoende. Indien als gevolg van de mondhygiëne-instructie dit niet is verbeterd, kan worden besloten dat pas begonnen kan worden als de mondhygiëne beter is.

 

Behandelplan

Met de verzamelde gegevens tijdens dit eerste consult kan worden vastgesteld of een beugelbehandeling zinvol is en kan een behandelplan worden opgesteld. De bevindingen van het onderzoek en het plan zullen tijdens het volgende beugelconsult uitgebreid worden besproken.

Na afloop van het eerste beugelconsult plannen we hiervoor een afspraak in.

 

Advies

Een beugelbehandeling is duur. Check uw zorgverzekeringspolis.

Indien zich wijzigingen voordoen in de gezondheid van u (of uw kind), relevant voor de beugelbehandeling, verzoeken wij u ons hierover te informeren.